Anasayfa | Home
lapses
 
 
links
 
 
 
SERGİ

Lapses/*”, çevremizi kuşatan türlü veriler ve medya tarafından yapılandırılan ortak bellekteki atlamalar, sekmeler, ya da sıçramalar üzerinden, olayların ne kadar farklı şekillerde algılanabileceğini ve dolayısıyla farklı tarih anlatılarına yol açılabileceğini gösteren iki projeden, Banu Cennetoğlu’nun ‘KATALOG 2009’ ve Ahmet Öğüt’ün ‘İnfilak Etmiş Kent’ başlıklı işlerinden oluşmaktadır.

Öğüt, yakın tarihte kritik bir olaya mekan olmuş, bilinçaltımızda çağrışımları olan harabeye dönüşmüş yapıların izini sürüyor. ‘İnfilak Etmiş Kent’ her bir yapının orijinal mimari özelliklerine dayanarak inşa edilmiş maketlerinden oluşan bir şehirdir. İş, medya imgeleri sayesinde belleğimizde meydana gelen atlamalar üzerinden, yapıların harabeye dönmeden önce ve sonra taşıdıkları anlamları, değerleri sorguluyor. Aynı zamanda, binaları belleklerinden soyutlayarak, unutulmuş olan atlamaları da ortaya çıkarıyor. İş, izleyicinin zihninde Borges’in çatallı yollarındaki ya da Calvino’nun hayali kent betimlemelerindeki kurgulara benzer açılımlar bulabilir.

‘KATALOG 2009’, fotoğrafın, çekildiği bağlamdan koparılması üzerine, yeni öznel ve eleştirel bir bağlamda tek başına var olması, dahası bu bağlamın sözüne aracı olması gerektiği düşüncesinden hareket eder. Banu Cennetoğlu’nun fotoğrafları, farklı coğrafyalara ait olmakla beraber kurgusal anlatılara açıktır. İş, yüzlerce fotoğrafın öznel kategoriler altında sınıflandırıldığı performatif bir ‘sipariş kataloğu’ formundadır. Sanatçı, Venedik Bienali süresince izleyiciye sipariş kataloğundaki fotoğrafları internetten ücretsiz indirme olanağı tanıyacaktır. Bu süreç, sanat yapıtı ve fotoğrafın, belleğin kalıntıları biçiminde dağılımının sorgulanmasına da işaret etmektedir.

Arsenal’deki Türkiye Pavyonu olabildiğince sade ve bağımsız bir yapı olarak tasarlandı.  İskele sisteminden oluşan bu bina, yapıtların hem ayrı tutulduğu hem de birbirlerine bir ölçüde müdahele etmelerine olanak tanıyan bir arayüz işlevi görmektedir. 

Başak Şenova’nın katalog metninden alınmıştır.
dis_isleri
T.C. BAŞBAKANLIK
TANITMA KURULU
iksv
Himayesinde
Desteğiyle
Organizasyonu