Anasayfa | Home
lapses
 
 
links
 
 
 
KİTAPLAR

Projede üç ciltlik bir kitap serisi de yer almaktadır. Başak Şenova’nın editörlüğünü yaptığı birinci cilt, projenin kataloğu işlevi görmesinin yanısıra kavramsal çerçeve, yapıtlar ve genel süreç hakkında notlar içerir. Küratör, asistan küratör, sanatçıların yanısıra Remco de Blaaij, Sezgin Boynik, Erhan Muratoğlu, November Paynter, Mounira Al Solh, ve Pelin Tan’ın metinlerinden oluşmaktadır.

Jalal Toufic’in editörlüğünü yaptığı ikinci ciltte, William C. Chittick, Jalal Toufic and Paul Virilio’nun felsefi metinleri yer alır. Bu metinler lapses kavramına farklı açılardan ve derinlemesine  yaklaşımlar içerir. İçerdiği alıntılarla birlikte, tüm proje için esin kaynağı ve referans oluşturmaktadır.

Başak Şenova'nın editörlüğünü yaptığı üçüncü ciltte ise dört farklı proje, kavramsal çerçeve dahilinde tartışmaya açılmaktadır. Bu projeler, Ceren Oykut’un Park Otel’i, Gökhan Akçura, Korhan Gümüş, Cem Sorguç ve Levent Soysal’ın yazılı katkılarıyla; Daniel García Andújar’ın Postcapital projesi, Iris Dressler and Hans D. Christ’in katkılarıyla; Mushon Zer-Aviv ve Alex Galloway’in Kriegspiel adlı projesi; ve Yane Calovski’nin Master Plan projesi ve Başak Şenova’nın yaptığı kısa söyleşiler yer almaktadır.

Birinci ve üçüncü ciltlerin asistan editörü Nazlı Gürlek’tir. Kitap serisinin tasarımı Eray Makal’a aitttir.
dis_isleri
T.C. BAŞBAKANLIK
TANITMA KURULU
iksv
Himayesinde
Desteğiyle
Organizasyonu