Anasayfa | Home
lapses
 
 
links
 
 
 
KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Türkiye Pavyonu için geliştirilen projenin başlığı ‘Lapses/*’dir. Zamanın doğrusal ve süreğen akışında meydana gelen bir atlama sonucunda, ya yön duygumuzu ya da kişisel nesnelerimizle bağlantımızı yitiririz. Ancak, böylesi atlamaların, sekmelerin, ya da sıçramaların farkına vardığımızda belleğimizi de yeniden yapılandırabildiğimizin ve bu yolla zaman-mekanda kesintisiz bir akışın içinde hareket edebildiğimizin ayırdına varırız. Bunu, anlatı ve duyularla hatırlanan imgeler üzerinden yaparız. Bu öznel bir eylemdir. Ancak, güncel medyanın inanılır ve güvenilir olduğuna inanan toplumlarda, ortak bellek devasa bir görsel arşiv tarafından oluşturulur.

Bu bağlamda, proje çevremizi kuşatan türlü veriler ve medya tarafından yapılandırılan ortak bellekteki atlamalar üzerinden, olayların ne kadar farklı şekillerde algılanabileceğini ve dolayısıyla farklı tarih anlatılarına yol açabileceğini gösteren iki işten oluşur. Proje, Banu Cennetoğlu’nun ‘KATALOG 2009’ ve Ahmet Öğüt’ün ‘İnfilak Etmiş Kent’ adlı işleri üzerinden  gerçekleştirilir.

Projede üç ciltlik bir de kitap serisi yer almaktadır. Birinci cilt, kavramsal çerçeve, proje süreci ve mekansal tasarıma odaklanmakta; felsefi metinlerin yer aldığı ikinci cilt tüm proje için esin kaynağı ve referans teşkil etmekte; üçüncü ciltte ise “Lapses/*” kavramı dört farklı proje üzerinden tartışmaya açılmaktadır.
dis_isleri
T.C. BAŞBAKANLIK
TANITMA KURULU
iksv
Himayesinde
Desteğiyle
Organizasyonu