Anasayfa | Home
lapses
 
 
links
 
 
 
BASIN

Medya İlişkileri:

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı
medya@iksv.org
İdil Kartal
idil.kartal@iksv.org
Ayse Bulutgil
ayse.bulutgil@iksv.org

Basın Bülteni #2
Mayıs 2009

Venedik Bienali 53. Uluslararası Sanat Sergisi’nde Türkiye
“ Lapses/* ”

Bu yıl 7 Haziran – 22 Kasım 2009 tarihleri arasında düzenlenecek olan Venedik Bienali 53. Uluslararası Sanat Sergisi’nde Türkiye'yi küratörlüğünü Başak Şenova’nın üstlendiği  Lapses/*” başlıklı proje temsil edecek. T.C. Dışişleri Bakanlığı himayesinde, T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu’nun desteğiyle gerçekleştirilecek serginin koordinasyonunu İstanbul Kültür Sanat Vakfı üstleniyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Pavyonu, Venedik Bienali’nin ana mekânı olan Arsenale'de yer alacak.

Venedik Bienali 53. Uluslararası Sanat Sergisi Türkiye Pavyonu için 28 Nisan Salı günü Babylon Lounge’da bir basın toplantısı ve kitap tanıtımı düzenlendi. Toplantıda küratör Başak Şenova, küratör asistanı Nazlı Gürlek, sanatçılar Banu Cennetoğlu ve Ahmet Öğüt ile grafik tasarımdan sorumlu Eray Makal projenin ve kitapların hazırlanma süreçlerine dair bir sunum yaptılar.

“Lapses/*”, çevremizi kuşatan türlü veriler ve medya tarafından yapılandırılan ortak bellekteki atlamalar, sekmeler, ya da sıçramalar üzerinden, olayların ne kadar farklı şekillerde algılanabileceğini ve dolayısıyla farklı tarih anlatılarına yol açabileceğini gösteren iki projeden: Banu Cennetoğlu’nun ‘KATALOG 2009’ ve Ahmet Öğüt’ün ‘İnfilak Etmiş Kent’ başlıklı işlerinden oluşuyor.

“Lapses/*” projesi üç ciltlik bir kitap serisini de kapsıyor. Başak Şenova’nın editörlüğünü yaptığı birinci cilt, projenin kataloğu işlevi görmesinin yanı sıra kavramsal çerçeve, yapıtlar ve genel süreç hakkında notlar içeriyor. Yazar, film kuramcısı ve video sanatçısı Jalal Toufic’in editörlüğünü yaptığı ikinci ciltte, William C. Chittick, Jalal Toufic ve Paul Virilio’nun lapses kavramına farklı açılardan ve derinlemesine yaklaşımlar içeren metinleri yer alıyor. İçerdiği alıntılarla birlikte, bu kitap tüm proje için esin kaynağı ve referans oluşturacak. Editörlüğü yine Başak Şenova tarafından yapılan üçüncü ciltte ise dört farklı proje, kavramsal çerçeve dahilinde tartışmaya açılıyor: Ceren Oykut’un Park Otel’i; Daniel García Andújar’ın Postkapital projesi; RGS’nin Kriegspiel projesi ve Yane Calovski’nin Ana Plan projesi.

Birinci ve üçüncü ciltlerin asistan editörlüğünü Nazlı Gürlek üstlendi, kitap serisinin tasarımı ise Eray Makal’a ait. “Lapses” projesi kitap serisi Venedik Bienali boyunca sergi mekânından satılacak. Banu Cennetoğlu’nun “KATALOG 2009” projesi ve üç ciltlik kitap serisi, UPM-Kymmene Kağıt Ürünleri’nin kağıt desteği ile basıldı.

Başak Şenova’nın yakın zamanda küratörlüğünü yaptığı projelerin arasında “ctrl_alt_del”, “Bilincin Koma Hali, “Under.ctrl”, “Tepki Nöbetleri” ve “Kayıtsız” sergileri bulunmakta. NOMAD’ın kurucu üyelerinden biri olan Başak Şenova; Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi, İletişim Tasarımı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışıyor.

IKSV’nin Türkiye Pavyonu için oluşturduğu, Çelenk Bafra, Melih Fereli, Vasıf Kortun ve Beral Madra’dan oluşan danışma kurulu Eylül 2008 tarihinde değerlendirilen projeler arasından, “Lapses/*” sergi önerisiyle Başak Şenova’yı, 53. Uluslararası Sanat Sergisi Venedik Bienali Türkiye Pavyonu küratörü olarak seçmişti.

Venedik Bienali 53. Uluslararası Sanat Sergisi,  Türkiye Pavyonu ile ilgili ayrıntılı bilgi için: www.iksv.org

Basın Bülteni #1
Kasım 2008

7 Haziran – 22 Kasım 2009 tarihleri arasında düzenlenecek olan Venedik Bienali 53. Uluslararası Sanat Sergisi‘nde Türkiye'yi "Lapses" başlıklı proje temsil edecek. Koordinasyonunu İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın üstlendiği ve T.C. Dışişleri Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilecek serginin küratörlüğünü Başak Şenova yapacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın Türkiye Pavyonu için oluşturduğu, Çelenk Bafra, Melih Fereli, Vasıf Kortun ve Beral Madra'dan oluşan danışma kurulu, proje başvurularını değerlendirerek, "Lapses" sergi önerisiyle Başak Şenova'yı 53. Uluslararası Sanat Sergisi Venedik Bienali Türkiye Pavyonu küratörü olarak seçti.

"Lapses", gerek medyanın kurguladığı, gerek çevremizi kuşatan diğer verilerin bir araya getirdiği ortak bellekteki "atlamalar" üzerinden, "olup bitenin" ne kadar farklı algılanabileceğini, farklı tarihler yazılabileceğini gösteren projelerden oluşuyor. Proje, iki sanatçıyla gerçekleştiriliyor. Banu Cennetoğlu "CATALOG 2009" (KATALOG 2009), Ahmet Öğüt ise "Exploded City" (İnfilak Etmiş Kent) başlıklı işleri üzerinde araştırmalarını sürdürüyorlar. İki sanatçının işleri, sonuçta bir bütünü tamamlayan, üst üste binen, tartışma düzlemleri yaratan parçalar oluşturacak.

Kadir Has Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Tasarımı Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışan ve NOMAD'ın kurucu üyelerinden biri olan Başak Şenova'nın yakın zamanda küratörlüğünü yaptığı projelerin arasında "Conscious in Coma" (Bilincin Koma Hali), "Under.ctrl", "Rejection Episodes" (Tepki Nöbetleri) ve "Kayıtsız" sergileri bulunmakta.

Venedik Bienali 53. Uluslararası Sanat Sergisi,  Türkiye Pavyonu ile ilgili ayrıntılı bilgi için: www.iksv.org

dis_isleri
T.C. BAŞBAKANLIK
TANITMA KURULU
iksv
Himayesinde
Desteğiyle
Organizasyonu